11 %
قیمت اصلی ۷۲۲۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۰۰۰۰ تومان است.

لوسیون، روغن و سرم بدن

روغن آرگان ۵ میل ماسینکس

۵۲۰۰۰ تومان
10 %
قیمت اصلی ۱۰۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰۰۰ تومان است.
16 %
قیمت اصلی ۹۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۵۰۰ تومان است.
2 %
قیمت اصلی ۶۷۳۱۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۰۰۰ تومان است.
10 %
قیمت اصلی ۱۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵۰۰۰ تومان است.
6 %
قیمت اصلی ۱۹۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹۰۰۰ تومان است.

صابون ، سرم و اسپری پوست

سرم قرمز لایه بردار اوردینری

۱۱۰۰۰۰۰ تومان
8 %
قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۵۰۰۰ تومان است.
21 %
قیمت اصلی ۴۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۳۵۰ تومان است.