4 %
قیمت اصلی ۴۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۲۹۹۰ تومان است.
24 %
قیمت اصلی ۱۲۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰۰۰ تومان است.