17 %
قیمت اصلی ۱۱۹۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰۰۰ تومان است.