10 %
قیمت اصلی ۱۰۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰۰۰ تومان است.