16 %
قیمت اصلی ۱۷۳۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۵۰۰۰ تومان است.
16 %
قیمت اصلی ۱۷۳۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۵۰۰۰ تومان است.