10 %
قیمت اصلی ۱۰۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰۰۰ تومان است.
9 %
قیمت اصلی ۷۵۹۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۰۰۰ تومان است.