64 %
قیمت اصلی ۶۹۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰۰۰۰ تومان است.