18 %
قیمت اصلی ۲۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰۰۰۰ تومان است.
9 %
قیمت اصلی ۱۰۴۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰۰۰ تومان است.