9 %
قیمت اصلی ۷۵۹۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۰۰۰ تومان است.